Frestur til framboðs og lagabreytinga

10. mars 2021 verður aðalfundur Ármanna vonandi haldinn í nýjum Árósum og nú ber svo við að tveir stjórnarliðar ganga úr stjórn. Hjalti G. Hjartarson er á sínu síðasta starfsári af sex og formaður félagsins, Kristján Friðriksson gefur ekki kost á sér til endurkjörs eftir fjögur ár í stjórn.

Stjórn félagsins auglýsir því eftir áhugasömum félögum til setu í stjórn frá og með næsta aðalfundi og framboði til formanns sem kosinn er beinni kosningu á aðalfundi. Félagar sem hyggjast gefa kost á sér eru hvattir til að skila framboðum sínum með skriflegum hætti til stjórnar, eigi síðar en 15. janúar 2021. Þess ber að geta að þennan saman dag rennur út frestur til skila á lagabreytingum og skal þeim skilað skriflega til stjórnar.

Stjórnarfundir eru að jafnaði 10 á ári hverju og eru þá taldir vinnufundir sem boðað er til m.a. vegna veiðileyfaúthlutunar o.þ.h. Kveðið er á um störf og hlutverkstjórnar í 11. og 12. grein laga félagsins.

11. grein.
Stjórn félagsins skipa 7 menn, formaður, varaformaður, ritari og gjaldkeri, auk þriggja meðstjórnenda.
Formaður skal kjörinn sérstaklega, en að öðru leyti skipar stjórnin með sér verkum. Einn stjórnarmanna sitji í húsnefnd.
Formaður og aðrir stjórnendur skulu kosnir á aðalfundi til tveggja ára. Stjórnarmenn skulu ekki sitja í stjórn lengur en þrjú kjörtímabil samfellt.

12. grein.
Verksvið stjórnar er að sinna málefnum félagsins milli aðalfunda og annast framkvæmdir í samræmi við samþykktir aðalfundar. Hún semur við gagnaðila um veiðirétt og rekstur veiðisvæða og sér um almennan rekstur félagsins.
Stjórnin hefur heimild til að skipa nefndir, sem sjá um afmörkuð verkefni í starfsemi félagsins, og fulltrúa til að gæta hagsmuna þess á öðrum vettvangi.
Allar meiri háttar framkvæmdir og fasteignakaup eru háð samþykktum löglegs félagsfundar.

Leave a Reply